Atlete nate negli anni 1999 e successivi

Giovanili/Femmine

atletaanno societ…a'dataloctipobarcacategpos tot part
Aresi Beatrice2002Argus24-margenovareg1pAllB11serie2
Aresi Beatrice2002Argus21-aprgenovareg1pAllB13serie6
Aresi Beatrice2002Argus11-magcandianaz1pAllB12serie7
Aresi Beatrice2002Argus11-magcandianaz1pAllB12serie6
Arpe Mekdes2000speranza21-aprgenovareg1pAllC4serie5
Bagorda Ylenia1999Elpis24-margenovareg4xCad2serie2
Bagorda Ylenia1999Elpis21-aprgenovareg4xCad5serie6
Bagorda Ylenia1999Elpis21-aprgenovareg1pCad5serie5
Bagorda Ylenia1999Elpis11-magcandianaz1pCad8serie8
Bagorda Ylenia1999Elpis11-magcandianaz2xCad6serie7
Bagorda Ylenia1999Elpis02-giusavonareg1pCad5serie5
Carbonaro Eleonora1999s.stefano21-aprgenovareg4xCad5serie6
Carbonaro Eleonora1999s.stefano21-aprgenovareg2xCad5serie5
Carbonaro Eleonora1999s.stefano11-magcandianaz2xCad5serie7
Carbonaro Eleonora1999s.stefano11-magcandianaz1xCad6serie7
Carbonaro Eleonora1999s.stefano02-giusavonareg1pCad4serie5
Carmagnola Cecilia2002Sampierd21-aprgenovareg2xAllB11serie3
Carmagnola Cecilia2002Sampierd11-magcandianaz1pAllB16serie7
Carmagnola Cecilia2002Sampierd11-magcandianaz2xAllB11serie2
Carmagnola Cecilia2002Sampierd02-giusavonareg1pAllB12serie3
Cogorno Margherita1999Elpis24-margenovareg4xCad1serie2
Cogorno Margherita1999Elpis07-aprpiediluconaz4xCad4serie5
Cogorno Margherita1999Elpis21-aprgenovareg4xCad5serie6
Cogorno Margherita1999Elpis21-aprgenovareg1pCad5serie5
Cogorno Margherita1999Elpis11-magcandianaz1pCad8serie8
Cogorno Margherita1999Elpis11-magcandianaz4XCad4serie5
Cogorno Margherita1999Elpis11-magcandianaz2xCad6serie7
Cogorno Margherita1999Elpis02-giusavonareg1pCad2serie5
Costa Camilla1999Sampierd21-aprgenovareg2xCad3serie3
Costa Camilla1999Sampierd02-giusavonareg4xCad1serie2
Costa Maria Ludovica2000rowing club24-margenovareg1pAllC3serie6
Costa Maria Ludovica2000rowing club11-magcandianaz1pAllC4serie7
Costa Maria Ludovica2000rowing club02-giusavonareg2xAllC3serie4
Cum Chiara2000s.stefano02-giusavonareg1pAllC5serie5
Delaude Caterina1999s.stefano21-aprgenovareg4xCad5serie6
Delaude Caterina1999s.stefano21-aprgenovareg2xCad5serie5
Delaude Caterina1999s.stefano11-magcandianaz2xCad5serie7
Delaude Caterina1999s.stefano11-magcandianaz1xCad3serie6
Durand Anna2000rowing club02-giusavonareg2xAllC3serie4
Ernandez Roberta1999Sampierd21-aprgenovareg2xCad3serie3
Ferrari Sara1999Elpis21-aprgenovareg4xCad6serie6
Fossa Federica2000Urania24-margenovareg1pAllC2serie6
Fossa Federica2000Urania21-aprgenovareg1pAllC3serie4
Frattoni Martina1999Argus11-magcandianaz2xCad7serie8
Frattoni Martina1999Argus11-magcandianaz2xCad3serie6
Fusco Charlotte2001rowing club11-magcandianaz4xAllB22serie4
Fusco Charlotte2001rowing club02-giusavonareg1pAllB25serie5
Gaione Benedetta2002Sampierd21-aprgenovareg2xAllB11serie3
Gaione Benedetta2002Sampierd11-magcandianaz1pAllB11serie6
Gaione Benedetta2002Sampierd11-magcandianaz2xAllB11serie2
Gaione Benedetta2002Sampierd02-giusavonareg1pAllB11serie3
Galluccio Arianna2000Elpis24-margenovareg1pAllC6serie6
Galluccio Arianna2000Elpis21-aprgenovareg4xCad6serie6
Galluccio Arianna2000Elpis21-aprgenovareg2xAllC3serie3
Galluccio Arianna2000Elpis11-magcandianaz2xAllC2serie5
Galluccio Arianna2000Elpis11-magcandianaz4xAllC4serie4
Galluccio Arianna2000Elpis02-giusavonareg2xAllC4serie4
Massa Giulia2000Elpis24-margenovareg1pAllC3serie5
Massa Giulia2000Elpis02-giusavonareg2xAllC4serie4
Mazzocchi Giuliana2000Sampierd24-margenovareg1pAllC1serie6
Mazzocchi Giuliana2000Sampierd07-aprpiediluconaz4xCad4serie5
Mazzocchi Giuliana2000Sampierd21-aprgenovareg1pAllC1serie5
Mazzocchi Giuliana2000Sampierd21-aprgenovareg2xAllC1serie4
Mazzocchi Giuliana2000Sampierd11-magcandianaz1pAllC1serie7
Mazzocchi Giuliana2000Sampierd11-magcandianaz4XCad4serie5
Mazzocchi Giuliana2000Sampierd11-magcandianaz2xAllC1serie7
Mazzocchi Giuliana2000Sampierd02-giusavonareg4xCad1serie2
Medone Maria Teresa1999Argus11-magcandianaz2xCad7serie8
Medone Maria Teresa1999Argus11-magcandianaz2xCad3serie6
Panina Chiara2000Elpis24-margenovareg4xCad2serie2
Panina Chiara2000Elpis21-aprgenovareg4xCad6serie6
Panina Chiara2000Elpis21-aprgenovareg2xAllC2serie4
Panina Chiara2000Elpis11-magcandianaz1pAllC5serie7
Panina Chiara2000Elpis11-magcandianaz4xAllC4serie4
Panina Chiara2000Elpis02-giusavonareg2xAllC1serie4
Paone Sara2000Elpis24-margenovareg4xCad2serie2
Paone Sara2000Elpis21-aprgenovareg4xCad6serie6
Paone Sara2000Elpis21-aprgenovareg2xAllC2serie4
Paone Sara2000Elpis11-magcandianaz1pAllC5serie7
Paone Sara2000Elpis11-magcandianaz2xAllC4serie8
Paone Sara2000Elpis02-giusavonareg2xAllC1serie4
Ramella Alice2002s.stefano11-magcandianaz1pAllB15serie7
Ramella Alice2002s.stefano11-magcandianaz1pAllB16serie6
Ramella Alice2002s.stefano02-giusavonareg1pAllB13serie3
Ramella Alice2002s.stefano21-aprgenovareg2xAllB12serie3
Rebuffo Lucia2001rowing club11-magcandianaz4xAllB22serie4
Rebuffo Lucia2001rowing club11-magcandianaz1pAllB23serie7
Rebuffo Lucia2001rowing club02-giusavonareg1pAllB22serie5
Ruppino Marta2000Elpis24-margenovareg4xCad2serie2
Ruppino Marta2000Elpis21-aprgenovareg1pAllC5serie5
Ruppino Marta2000Elpis21-aprgenovareg2xAllC3serie3
Ruppino Marta2000Elpis11-magcandianaz2xAllC2serie5
Ruppino Marta2000Elpis11-magcandianaz4xAllC4serie4
Sclif• Chiara2001Sampierd21-aprgenovareg2xAllB24serie4
Solinas Chiara2002Lni Sestri L21-aprgenovareg1pAllB14serie4
Solinas Chiara2002Lni Sestri L02-giusavonareg1pAllB24serie5
Spanu Irene2001Sampierd21-aprgenovareg2xAllB24serie4
Spanu Irene2001Sampierd11-magcandianaz1pAllB23serie7
Spanu Irene2001Sampierd11-magcandianaz1pAllB25serie7
Spanu Irene2001Sampierd02-giusavonareg1pAllB23serie5
Tanghetti Sofia1999Sampierd24-margenovareg4xCad1serie2
Tanghetti Sofia1999Sampierd07-aprpiediluconaz4xCad4serie5
Tanghetti Sofia1999Sampierd21-aprgenovareg2xCad1serie5
Tanghetti Sofia1999Sampierd21-aprgenovareg4xCad2serie6
Tanghetti Sofia1999Sampierd11-magcandianaz1pCad1serie8
Tanghetti Sofia1999Sampierd11-magcandianaz4XCad4serie5
Tanghetti Sofia1999Sampierd11-magcandianaz1xCad1serie7
Tanghetti Sofia1999Sampierd02-giusavonareg4xCad1serie2
Vigan• Alice2002s.stefano21-aprgenovareg2xAllB12serie3
Vigan• Chiara2000s.stefano24-margenovareg1pAllC5serie5
Vigan• Chiara2000s.stefano21-aprgenovareg1pAllC4serie4
Zetti Federica2000Sampierd24-margenovareg1pAllC1serie5
Zetti Federica2000Sampierd07-aprpiediluconaz4xCad4serie5
Zetti Federica2000Sampierd21-aprgenovareg1pAllC1serie4
Zetti Federica2000Sampierd21-aprgenovareg2xAllC1serie4
Zetti Federica2000Sampierd11-magcandianaz1pAllC2serie7
Zetti Federica2000Sampierd11-magcandianaz4XCad4serie5
Zetti Federica2000Sampierd11-magcandianaz2xAllC1serie7
Zetti Federica2000Sampierd02-giusavonareg4xCad1serie2
Arpe Mekdes2000speranza15-giucorgenonaz1pAllC5serie8
Paone Sara2000Elpis15-giucorgenonaz2xAllC5serie7
Massa Giulia2000Elpis15-giucorgenonaz2xAllC5serie7
Cum Chiara2000s.stefano15-giucorgenonaz2xAllC7serie7
Vigan• Chiara2000s.stefano15-giucorgenonaz2xAllC7serie7
Mazzocchi Giuliana2000Sampierd15-giucorgenonaz2xAllC1serie7
Zetti Federica2000Sampierd15-giucorgenonaz2xAllC1serie7
Galluccio Arianna2000Elpis15-giucorgenonaz2xAllC6serie7
Ruppino Marta2000Elpis15-giucorgenonaz2xAllC6serie7
Carmagnola Cecilia2002Sampierd15-giucorgenonaz1pAllB16serie7
Gaione Benedetta2002Sampierd15-giucorgenonaz1pAllB11serie7
Spanu Irene2001Sampierd15-giucorgenonaz1pAllB24serie7
Galluccio Arianna2000Elpis16-giucorgenonaz4xAllC4serie5
Ruppino Marta2000Elpis16-giucorgenonaz4xAllC4serie5
Paone Sara2000Elpis16-giucorgenonaz4xAllC4serie5
Massa Giulia2000Elpis16-giucorgenonaz4xAllC4serie5
Vigan• Chiara2000s.stefano16-giucorgenonaz1xAllC7serie7
Mazzocchi Giuliana2000Sampierd16-giucorgenonaz1xAllC1serie7
Arpe Mekdes2000speranza16-giucorgenonaz1xAllC7serie7
Zetti Federica2000Sampierd16-giucorgenonaz1xAllC2serie6
Cum Chiara2000s.stefano16-giucorgenonaz1xAllC6serie6
Spanu Irene2001Sampierd16-giucorgenonaz1pAllB23serie7
Carmagnola Cecilia2002Sampierd16-giucorgenonaz2xAllB11serie4
Gaione Benedetta2002Sampierd16-giucorgenonaz2xAllB11serie4
Delaude Caterina1999s.stefano05-lugravennanaz1pCad1serie8
Frattoni Martina1999Argus05-lugravennanaz1pCad5serie8
Medone Maria Teresa1999Argus05-lugravennanaz1pCad6serie8
Tanghetti Sofia1999Sampierd05-lugravennanaz1pCad1serie8
Bagorda Ylenia1999Elpis05-lugravennanaz1pCad6serie8
Cogorno Margherita1999Elpis05-lugravennanaz1pCad5serie8
Galluccio Arianna2000Elpis06-lugravennanaz1pAllC7serie8
Zetti Federica2000Sampierd06-lugravennanaz1pAllC1serie8
Paone Sara2000Elpis06-lugravennanaz1pAllC5serie7
Ruppino Marta2000Elpis06-lugravennanaz1pAllC3serie7
Arpe Mekdes2000speranza06-lugravennanaz1pAllC4serie8
Costa Maria Ludovica2000rowing club06-lugravennanaz1pAllC5serie8
Mazzocchi Giuliana2000Sampierd06-lugravennanaz1pAllC1serie8
Panina Chiara2000Elpis06-lugravennanaz1pAllC3serie8
Massa Giulia2000Elpis06-lugravennanaz1pAllC7serie7
Vigan• Alice2002s.stefano06-lugravennanaz1pAllB16serie7
Gaione Benedetta2002Sampierd06-lugravennanaz1pAllB12serie7
Ramella Alice2002s.stefano06-lugravennanaz1pAllB14serie6
Aresi Beatrice2002Argus06-lugravennanaz1pAllB12serie7
Carmagnola Cecilia2002Sampierd06-lugravennanaz1pAllB13serie7
Rebuffo Lucia2001rowing club06-lugravennanaz1pAllB24serie8
Spanu Irene2001Sampierd06-lugravennanaz1pAllB22serie8
Fusco Charlotte2001rowing club06-lugravennanaz1pAllB27serie8
Cogorno Margherita1999Elpis06-lugravennanaz1xCad6serie8
Delaude Caterina1999s.stefano06-lugravennanaz1xCad6serie7
Tanghetti Sofia1999Sampierd06-lugravennanaz1xCad1serie6
Bartolotti Alice1999velocior06-lugravennanaz2xCad7serie7
Pellegrini Giulia1999velocior06-lugravennanaz2xCad7serie7
Frattoni Martina1999Argus06-lugravennanaz2xCad5serie7
Medone Maria Teresa1999Argus06-lugravennanaz2xCad5serie7
Bagorda Ylenia1999Elpis06-lugravennanaz2xCad8serie8
Massa Giulia2000Elpis06-lugravennanaz2xCad8serie8
Costa Maria Ludovica2000rowing club07-lugravennanaz1xAllC2serie7
Arpe Mekdes2000speranza07-lugravennanaz1xAllC7serie7
Paone Sara2000Elpis07-lugravennanaz2xAllC3serie8
Panina Chiara2000Elpis07-lugravennanaz2xAllC3serie8
Mazzocchi Giuliana2000Sampierd07-lugravennanaz2xAllC1serie8
Zetti Federica2000Sampierd07-lugravennanaz2xAllC1serie8
Galluccio Arianna2000Elpis07-lugravennanaz2xAllC5serie8
Ruppino Marta2000Elpis07-lugravennanaz2xAllC5serie8
Carmagnola Cecilia2002Sampierd07-lugravennanaz2xAllB11serie4
Gaione Benedetta2002Sampierd07-lugravennanaz2xAllB11serie4
Ramella Alice2002s.stefano07-lugravennanaz2xAllB12serie4
Vigan• Alice2002s.stefano07-lugravennanaz2xAllB12serie4
Rebuffo Lucia2001rowing club07-lugravennanaz4xAllB22serie5
Fusco Charlotte2001rowing club07-lugravennanaz4xAllB22serie5
Aresi Beatrice2002Argus07-lugravennanaz1pAllB13serie5
Spanu Irene2001Sampierd07-lugravennanaz1pAllB22serie6
Zetti Federica2000Sampierd07-lugravennanaz4xCad2serie8
Tanghetti Sofia1999Sampierd07-lugravennanaz4xCad2serie8
Mazzocchi Giuliana2000Sampierd07-lugravennanaz4xCad2serie8
Paone Sara2000Elpis07-lugravennanaz4xCad2serie8
Mazzocchi Giuliana2000Sampierd30-giucorgenoreg2xAllC1serie4
Zetti Federica2000Sampierd30-giucorgenoreg2xAllC1serie4
Spanu Irene2001Sampierd30-giucorgenoreg1pAllB23serie8
Carmagnola Cecilia2002Sampierd30-giucorgenoreg2xAllB11serie4
Gaione Benedetta2002Sampierd30-giucorgenoreg2xAllB11serie4
Tanghetti Sofia1999Sampierd30-giucorgenoreg1xCad2serie6
Delaude Caterina1999s.stefano08-setgenovareg1pCad1serie2
Gaione Benedetta2002Sampierd08-setgenovareg1pAllB11serie3
Aresi Beatrice2002Argus08-setgenovareg1pAllB12serie3
Carmagnola Cecilia2002Sampierd08-setgenovareg1pAllB13serie3
Rebuffo Lucia2001rowing club08-setgenovareg1pAllB21serie3
Spanu Irene2001Sampierd08-setgenovareg1pAllB22serie3
Dughetti Chiara2001velocior08-setgenovareg1pAllB23serie3
Zetti Federica2000Sampierd08-setgenovareg1pAllC1serie3
Costa Maria Ludovica2000rowing club08-setgenovareg1pAllC2serie3
Arpe Mekdes2000speranza08-setgenovareg1pAllC3serie3
Delaude Caterina1999s.stefano13-setcorgenonaz1pCad2serie5
Cogorno Margherita1999Elpis13-setcorgenonaz1pCad3serie4
Medone Maria Teresa1999Argus13-setcorgenonaz2-Cad2serie2
Frattoni Martina1999Argus13-setcorgenonaz2-Cad2serie2
Bartolotti Alice1999velocior13-setcorgenonaz2xCad4serie5
Pellegrini Giulia1999velocior13-setcorgenonaz2xCad4serie5
Bagorda Ylenia1999Elpis14-setcorgenonaz4xCad3serie3
Paone Sara2000Elpis14-setcorgenonaz4xCad3serie3
Galluccio Arianna2000Elpis14-setcorgenonaz4xCad3serie3
Ruppino Marta2000Elpis14-setcorgenonaz4xCad3serie3
Costa Maria Ludovica2000rowing club14-setcorgenonaz1xAllC3serie6
Mazzocchi Giuliana2000Sampierd14-setcorgenonaz2xAllC1serie8
Zetti Federica2000Sampierd14-setcorgenonaz2xAllC1serie8
Aresi Beatrice2002Argus14-setcorgenonaz1pAllB13serie5
Ramella Alice2002s.stefano14-setcorgenonaz1pAllB13serie5
Spanu Irene2001Sampierd14-setcorgenonaz1pAllB24serie7
Rebuffo Lucia2001rowing club14-setcorgenonaz1pAllB22serie6
Carmagnola Cecilia2002Sampierd14-setcorgenonaz2xAllB11serie3
Gaione Benedetta2002Sampierd14-setcorgenonaz2xAllB11serie3
Mazzocchi Giuliana2000Sampierd15-setcorgenonaz4xCad2serie4
Zetti Federica2000Sampierd15-setcorgenonaz4xCad2serie4
Delaude Caterina1999s.stefano15-setcorgenonaz4xCad2serie4
Cogorno Margherita1999Elpis15-setcorgenonaz4xCad2serie4